Pompernikkel

Makers Merel en Daan. Twee vrienden. Die een voorliefde voor eenvoud hebben, wat brood betreft. Eind 2019 opende ze de deuren op de Beeklaan met Pompernikkel. Wat vrij vertaald Westfaals roggebrood is. Het resultaat? De warme broodjes vliegen over de toonbank!