Pompernikkel

Makers Merel en Daan. Twee vrienden. Die een voorliefde voor eenvoud hebben, wat brood betreft. Eind 2019 openden ze de deuren op de Beeklaan met Pompernikkel. Wat vrij vertaald 'Westfaals roggebrood' is. Het resultaat? De warme broodjes vliegen over de toonbank!